Thematisch ingericht

Museum Slager beschikt over werken van acht schilders uit drie generaties van de Bossche familie Slager. Het museum hanteert een dynamisch expositiebeleid. In telkens wisselende tentoonstellingen worden delen van de collectie, gegroepeerd rond bepaalde thema’s, geëxposeerd.
De thema’s van de huidige expositie zijn: Portretten in opdracht, P.M.Slager als schilder van historische gebeurtenissen, Bij de familie Slager thuis, De Sint Jan, Landschappen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch en Bloemstillevens. Het gaat hier om figuratieve kunst uit de periode van eind 19e tot eind 20ste eeuw.
Door de thematische opzet wordt getoond hoe de schilders in diverse stijlperiodes met uiteenlopende technieken met het betreffende thema zijn omgegaan. Niet alleen werken van de schilders Slager, maar ook enkele meubels en voorwerpen uit de verschillende periodes worden tentoongesteld. Sommige komen ook voor op de schilderijen. Zo krijgt de bezoeker een indruk van het leven, wonen en werken in de 19e en 20ste eeuw, zoals dat door de schilders van de familie Slager werd gezien.