Museum Slager erg blij met schenkingen

Het werk van de bekende Bos-
sche kunstenaarsfamilie Slager
is niet alleen te vinden in Mu-
seum Slager, maar ook bij en-
kele fanatieke privéverzame-
laars. Eén van die liefhebbers is
Bosschenaar Flannes Brummer.
Vorige week schonk hij Mu-
seum Slager een aanzienlijk
deel van zijn zorgvuldig samen-
gestelde collectie Slagers.
Mark van de Voort                        

Den Bosch

Onderdeel van de schenking van
privéverzamelaar Hannes Brum-
mer zijn twee portretschilderijen
en 36 potlood- en krijttekeningen.
De twee olieverfschilderijen be-
treffen een zelfportret van Frans
Slager en een portret van zijn
vrouw Marie Slager-Van Gilse, ge-
maakt door Ghislaine de Menten
de Horne. „Eindelijk zijn de twee
geliefden weer herenigd op één
plek”, benadrukt de ruimhartige
Brummer. „Ach, van weggeven
word je heus niet armer. Dit mu-
seum is een goede plek, hier horen
ze thuis.”
Onder de geschonken tekenin-
gen bevinden zich stads- en
dorpsgezichten, landschappen,
portretten en voorstudies voor
doeken die in het museum zijn te
vinden.
Museum Slager is uitermate ver-
guld met de schenking en is van
plan in 2019 een expositie met
werken uit de Brummer-collectie
te houden. „Een zeer royale schen-
king waar we uiterst content mee
zijn”, benadrukt voorzitter Peter
Berlijn.
Extra verdieping

„Onder de fraaie verzameling te-
keningen bevindt zich veel werk
dat we nog nooit gezien hebben.
Zo zit er een fraaie voorstudie van
Piet Slagers doek Het Bruidje tus-
sen, die we nu naast het originele
schilderij kunnen hangen. Dat
zorgt voor extra verdieping”, ver-
volgt Berlijn. Schenkingen van
dergelijke omvang zijn redelijk
zeldzaam, geeft hij aan. „Gemid-
In de verzameling

tekeningen zit veel
werk dat we nog nooit
gezien hebben
— Peter Berlijn, Museum Slager
deld eens per kwartaal ontvangen
we uit erfenissen wel een schilde-
rij. Voor een klein, weinig kapi-
taalkrachtig museum is dat gewel-
dig. Maar deze gift springt er echt
uit.”
Berlicums boerderijte

Brummers passie voor de kunst
van de Slagers begon zo’n veertig
jaar geleden. Hij deed destijds zijn
eerste aankoop, een schilderij van
een Berlicums boerderijtje. „Er zat
nog wel een vies lijstje rond. Ik heb
het werk helemaal zelfopgeknapt
en schoongemaakt, zoals ik dat
met al mijn aankopen deed. Het
was de liefde voor deze kunstwer-
ken en de daarmee samenhan-
gende historie van de stad die me
zo trok.”
De in Zeist geboren Brummer
woont vrijwel zijn hele leven al in
Den Bosch. Hij verdiepte zich in de
familiegeschiedenis van de Slagers
en haar kunstenaars. Een belang-
rijk deel van de werken verwierf
hij via Monique Burgers die de
stukken uit de nalatenschap van
familielid Marie Slager-Van Gilse
ontving. Eén van zijn lievelings-
doeken is Gezicht op ‘s-Hertogen-
bosch dat een prominente plek
heeft in de huiskamer.

Hannes Brummer bij het doek ‘Gezicht op ‘s-Hertogenbosch’ van Frans Slager.    FOTO MARCBOLSIUS

[Floating-Button id=”1″]