We wijzen u graag op de mogelijkheid van een “periodieke schenking”. Hiermee schenkt u jaarlijks gedurende vijf jaar een brutobedrag dat u kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. De wet “periodieke schenking” geldt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). De Stichting PM Slager (Museum Slager) is zo’n ANBI en is officieel aangemerkt als culturele instelling.

Wilt u zo’n periodieke schenking doen, dan moet u het daarvoor bestemde belastingformulier invullen, één formulier voor u als schenker (moet u thuis bewaren) en één voor Museum Slager. Beide formulieren moeten door de penningmeester van het museumbestuur worden voorzien van een transactienummer en worden ondertekend.
Via de volgende link vindt u het betreffende belastingformulier.
We stellen het op prijs als u gebruikt maakt van deze mogelijkheid, waarmee het museum extra wordt ondersteund terwijl de kosten voor u nagenoeg gelijk blijven.

Als u vragen heeft kunt mij altijd bellen of mailen naar de penningmeester Bernard Doorenbos te bereiken op
bernard.doorenbos@home.nl
tel: 06 53 90 42 18

Via de volgende link vindt u enkele uitgewerkte voorbeelden.