OPROEP MUSEUMVERENIGING AAN OVERHEDEN: STEUN DE LOKALE MUSEA

De Museumvereniging roept overheden op musea in staat te stellen te investeren in een duurzame toekomst. Nederlandse musea kampen met teruglopende bezoekersaantallen, en zitten hierdoor krap bij kas. Onderzoek van de Museumvereniging laat zien, dat in 2021 nog maar 11.8 miljoen bezoeken aan musea werden gebracht. Dit is net iets meer dan een derde van de aantallen die musea voor de coronacrisis zagen. Dit jaar lijken de aantallen ook laag uit te vallen, wat eerder te maken zal hebben met de inflatie dan met lockdownmaatregelen. Die laatste zijn er immers niet meer. Het onderzoek laat ook zien, dat gemeenten door de Rijksoverheid tijdens de gedwongen sluitingen tijdens Corona wel gecompenseerd werden voor misgelopen inkomsten uit de cultuursector, maar deze vaak niet in die sector hebben geïnvesteerd.

Ook Museum Slager had in 2020 en 2021 ook teruglopende bezoekersaantallen. Maar met 50% van het aantal bezoekers in 2019 zitten we gelukkig boven het landelijk gemiddelde van ca 30%. Ons museum heeft ook krappere financiële ruimte, maar verkeert niet in acute financiële nood, daarvoor is de basis (te) stevig. Het aantal bezoekers is nu verder stijgende. Bezoekers die – zo horen we aan de reacties en lezen we in het Gastenboek – zeer blij zijn met de vaste collectie van de acht kunstenaars Slager, de expositie met ‘Met dank aan Jheronimus’ van Galerie Lieve Hemel en met de ontvangst door, informatie van en contacten met gastheren en gastvrouwen.

Meer informatie over het onderzoek van de Museumvereniging: zie hier.