Bijdrage van het Prins Bernhardfonds voor de afdeling educatie in de Bosche Omroep
Artikeltje in de Bossche Omroep van 9 december 2020